Organy

Organy w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu
wykonała firma organowa Remigiusza Cynara z Wrocławia.

Dyspozycje głosów i projekt prospektu zostały opracowane przez ks. Kanonika Henryka Wieczorka i nieżyjącego już
śp. Józefa Cynara, założyciela firmy.

Instrument posiada 51 głosów, na które składa się 3688 piszczałek grających. 60 piszczałek zdobi front instrumentu.

Głosy rozdzielono pomiędzy cztery zespoły brzmieniowe:
trzy klawiatury po 58 klawiszy i klawiaturę nożną o 30 klawiszach.
Traktura elektromagnetyczna sterowana jest elektrycznie z kontuaru.

 

Historia  |  Organy  |  Księża  |  Laikat  |  Diecezja  |  Aktualnosci  |  Galeria  |  Linki  |  Info  |  Kontakt
Copyright © 2001-2007 simea.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.